08-727 63 69 info@kurshuset.se

Insikt och utmaning - ADHD i arbetslivet

Den som har en ADHD-diagnos löper större risk än andra i arbetslivet att drabbas av psykisk ohälsa. Men det finns motmedel. Kunskap hos chefer och medarbetare kan göra stor skillnad.

Personer med ADHD påverkas mycket av miljön de vistas i och hur de blir bemötta av omgivningen. Stöd och anpassningar i arbetet kan underlätta vardagen, begränsa symtomen och förbygga framtida svårigheter.

Utbildning och kunskap om ADHD kan göra det lättare att hantera symtomen, både för personen med ADHD och för övriga på arbetsplatsen.

Har du som arbetsgivare en anställd med ADHD i en pågående anställning och behöver mer stöd, så kan denna utbildning ge dig det stöd du kan behöva.

- Med ADHD-kunskaper på arbetsplatsen minskar risken för psykisk ohälsa!

Kursdatum

Stockholm
18 maj
5 oktober

Längd

1 dag


Kostnad

3.800 kr
ex moms

Finns som

Lärarledd
On-line kurs
Företagsanpassad

Kursinnehåll

  • Vad är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? Vad är ADHD/ADD?
  • Hur kan ADHD yttra sig hos vuxna? Vanliga symptom och beteenden.
  • Inom vilka områden är personer med ADHD ofta sårbara för svårigheter?
  • Vilka fördelar och styrkor kan personer med ADHD bidra med på arbetsplatsen?

Kursmål

  • Kommer du ha en större kunskap om vad ADHD innebär och vilka som är de tydligast utmärkande dragen och symptomen
  • Du har en större förståelse för vilka utmaningar man kan stöta på i arbetslivet men också vilka styrkor det kan innebära att ha en medarbetare med ADHD
  • Du kommer få tips och råd om hur man kan anpassa arbetsuppgifter och arbetsplatsen, hur man kan se möjligheter istället för hinder och därigenom minska risken för psykisk ohälsa

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!