08-727 63 69 info@kurshuset.se

Arbetsmiljö grund - OSA + SAM för chefer

Som chef är du ansvarig för arbetsmiljön på din arbetsplats. I den här kursen för du en översiktlig insyn i de vanligaste föreskrifterna som rör detta. 

Du får lära dig hur det går till att systematiskt arbeta med arbetsmiljön. Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera. Vi går också igenom föreskriften som handlar om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Kursdatum

Du kan starta kursen när du vill!

Längd

ca 2 timmar


Kostnad

2.200 kr
ex moms

Finns som

Lärarledd
On-line kurs
Även på engelska

Kursinnehåll

  • Arbetsmiljölagen
  • AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljö
  • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Checklistor för egen kontroll

Kursmål

  • Veta var mer information finns
  • Kunskap om stress och det moderna arbetets faror
  • Använda SAM metoden, dvs:
  • Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!