08-727 63 69 info@kurshuset.se

BAM för bygg SAMBA - online

Systematisk arbetsmiljö –  Bättre arbetsmiljö (SAMBA) uppnås enklast när kunskap samt förväntan på krav blir tydliga. Det uppnår vi genom att kombinera kraven med branschanpassade arbetsmiljöhändelser till bygg- och installation.

Med metoder för att agera i arbetsmiljösituationer får deltagarna arbete med hur ett Systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar för att undersöka, bedöma, kontrollera och följa upp arbetsmiljön.

BAM är framtagen i samverkan mellan arbetslivets parter och rekommenderas av Arbetsmiljöverket.

Kursdatum

Startar löpande, kontakta oss för mer information.

Längd

6 timmar


Kostnad

2.900 kr
ex moms

Finns som

Lärarledd
On-line kurs
Företagsanpassad

Kursinnehåll

 • Arbetsmiljölagen
 • AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljö
 • Arbetsmiljöhändelser
 • MTO metoden
 • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Kommunikation, beteende och stress
 • AFS 1999:3 Bygg- anläggning
 • Särskilda risker AMP
 • SAM metoden i byggarbetsmiljö

Kursmål

 • Veta var mer information finns
 • Använda SAM metoden, dvs:
 • Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera
 • Kunskap om roller och ansvar
 • Kunskap om samverkan
 • Kunskap om särskilda risker och krav
 • Kunskap om samordningsansvar
 • Rutin för tillbud och olyckor
 • Kunskap om allvarliga risker med stöd av MTO-begreppet

Vi är ett ackrediterat utbildningsföretag

När du genomfört och klarat av kunskapskontrollen lägger vi in ditt utbildningsbevis i ID06 kompetensdatabas för att höja säkerhet och enklare kartlägga kompetenskraven är uppfyllda.

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!