08-727 63 69 info@kurshuset.se

BAM Bygg - Steg 2

Nu är det dags att utvärdera tidigare kunskap genom att fördjupa metoder och användningssätt. En ständigt förändrad verksamhet kräver hög kompetens för att uppnå en bra och säker arbetsmiljö.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet knyts vidare till rollerna i byggarbetsmiljö. Ansvar, skyldigheter och rättigheter i ett förebyggande arbete och vad händer när det blir fel och vem ställs till svars? Lär av misstag och planera in åtgärder för oväntade händelser.

Kursdatum

Stockholm
2 juni
18 november

Längd

1 dag


Kostnad

3.800 kr
ex moms

Finns som

Lärarledd
Öppen kurs
Företagsanpassad

Kursinnehåll

 • AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljö
 • Checklista SAM inventering
 • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • AFS 1999:3 Bygg- anläggning
 • Sanktionsavgifter
 • Arbetsmiljöhändelser
 • MTO metoden

Kursmål

 • Utvärdera SAM metoden, dvs:
 • Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera
 • Byggarbetsmiljösamordning
 • Arbetsmiljöplan
 • Särskilda risker
 • Allvarliga risker

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!