08-727 63 69 info@kurshuset.se

BAM Bygg - Steg 1

En Bättre arbetsmiljö (BAM) uppnås enklast när kunskap samt förväntan på krav blir tydliga. Det uppnår vi genom att kombinera kraven med arbetsmiljöhändelser från installations- och byggbranschen.

Med metoder för att agera i arbetsmiljösituationer får deltagarna arbete med hur ett Systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar för att undersöka, bedöma, kontrollera och följa upp arbetsmiljön. Starta med en dag och bygg vidare därefter.

Kursdatum

Stockholm
8 september
27 oktober

Längd

1 dag


Kostnad

3.800 kr
ex moms

Finns som

Lärarledd
On-line kurs
Företagsanpassad

Kursinnehåll

 • Arbetsmiljölagen
 • AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljö
 • AFS 1999:3 Bygg- anläggning
 • Checklistor för egen kontroll
 • Arbetsmiljöhändelser
 • MTO metoden

Kursmål

 • Veta var mer information finns
 • Kunskap om särskilda risker och krav
 • Använda SAM metoden, dvs:
 • Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera
 • Utreda olyckor med MTO metoden

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!