08-727 63 69 info@kurshuset.se

BAM Bättre ArbetsMiljö - Steg 2

Nu är det dags att utvärdera tidigare kunskap med att fördjupa metoder och användningssätt. De flesta verksamheter förändras och olika förändringar påverkar på flera sätt.

Förändringar ska riskbedömas innan de verkställs. Olika roller samverkar och vi arbetar vidare med ansvar, skyldigheter och rättigheter.  Vad händer när det blir fel och vem ställs till svars? Samverkan kring fysiska, organisatoriska och sociala risker.

Kursdatum

Stockholm
24 november

Längd

1 dag


Kostnad

3.800 kr
ex moms

Finns som

Lärarledd
Öppen kurs
Företagsanpassad

Kursinnehåll

  • AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljö
  • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Arbetsmiljöhändelser
  • MTO metoden

Kursmål

  • Utvärdera SAM metoden, dvs:
  • Undersöka mot arbetsmiljömål
  • Riskbedöma allvarliga risker
  • Åtgärda, ta bort, ersätta
  • Kontrollera vad som kan förbättras

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!