08-727 63 69 info@kurshuset.se

BAS-P och BAS-U - on-line

För den som ska planera och leda en arbetsmiljö i en ständig förändring är kraven högre ställda än i annan verksamhet– byggarbetsmiljösamordning kunskapskrav. 

Kursen är anpassad för att t.ex. projektledare med yrkeserfarenhet fyller på med kunskap för regler kring särskilda risker och byggarbetsmiljösamordning.

Kursen avslutas med kunskapskontroll för att möjliggöra en examination av kompetens som även registreras i ID06 kompetensdatabas.

Kursdatum

Du kan starta kursen när du vill!

Längd

3,5 tim


Kostnad

3,200 kr
ex moms

Finns som

Lärarledd
On-line kurs
Företagsanpassad

Kursinnehåll

  • Arbetsmiljölagen
  • AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljö
  • AFS 1999:3 Bygg- och anläggning med samverkande föreskrifter
  • AMP-guiden
  • Checklistor och mallar

Kursmål

  • Kunskap om de olika rollerna: byggherre, BAS-P och BAS-U
  • Använda SAM metoden, dvs:
  • Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera
  • Upprättande av AMP - samlingsdokument för arbetsmiljön

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!