08-727 63 69 info@kurshuset.se

BAS-P och BAS-U

Krav är högre ställda än i annan verksamhet för den som ska planare och leda en arbetsmiljö i en ständig förändring – byggarbetsmiljösamordning kunskapskrav. 

Kursen är anpassad för att t.ex. projektledare med yrkeserfarenhet fyller på med kunskap för regler kring särskilda risker och byggarbetsmiljösamordning.

Kursen avslutas med kunskapskontroll för att möjliggöra en examination av kompetens som även registreras i ID06 kompetensdatabas.

Kursdatum

Kurser startar löpande, kontakta oss för mer info

Längd

1 dag


Kostnad

Kontakta oss för offert på en företagsintern kurs

Finns som

Lärarledd
On-line kurs
Företagsanpassad

Kursinnehåll

  • Arbetsmiljölagen
  • AFS 2001:1 Systematisk arbetsmiljö
  • AFS 1999:3 Bygg- och anläggning med samverkande föreskrifter
  • AMP-guiden
  • Checklistor och mallar

Kursmål

  • Kunskap om de olika rollerna: byggherre, BAS-P och BAS-U
  • Använda SAM metoden, dvs:
  • Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera
  • Upprättande av AMP - samlingsdokument för arbetsmiljön

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!