08-727 63 69 info@kurshuset.se

Personlig effektivitet - självkontroll

Första steget i att bli personligt effektiv är ökad medvetenhet och insikt. Under kursen få du de verktyg du behöver för att bättre kunna möta de krav och möjligheter du ställs inför i din vardag.

Genom ökad medvetenhet tar du kommandot över din struktur och lär dig prioritera din dag så effektivt som möjligt.

Jobba medvetet och insiktsfullt!

Kursdatum

Nästa startdatum
27 september


Längd

3 tillfällen

á 2 tim
Nu i digitalt klasrum

Kostnad

6.900 kr
ex moms


Finns som

Lärarledd
Företagsanpassad
Handledning

Kursinnehåll

 • Målbildsträning
 • Avspänd effektivitet
 • Mentala strategier och tekniker
 • Hinder för förändring
 • Skarpt fokus
 • Öppen medvetenhet
 • Planering och prioritering
 • Konkreta åtgärder
 • Medvetna pauser

Kursmål

 • Bli bättre på att strukturera din dag
 • Jobba klokare genom din egen metod
 • Jobba mer avslappnat
 • Få effektivare arbetsvanor
 • Ökad kreativitet
 • Utvecklad medvetenhet och insikt om sig själv
 • Få mer gjort på mindre tid

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!