08-727 63 69 info@kurshuset.se

ADHD på jobbet - insikter och utmaningar

Den som har en ADHD-diagnos löper större risk än andra i arbetslivet att drabbas av psykisk ohälsa. Men det finns motmedel. Kunskap hos chefer och medarbetare kan göra stor skillnad.

Personer med ADHD påverkas mycket av miljön de vistas i och hur de blir bemötta av omgivningen. Stöd och anpassningar i arbetet kan underlätta vardagen, begränsa symtomen och förbygga framtida svårigheter.

Utbildning och kunskap om ADHD kan göra det lättare att hantera symtomen, både för personen med ADHD och för övriga på arbetsplatsen. Har du som arbetsgivare en anställd med ADHD i en pågående anställning och behöver mer stöd, så kan denna utbildning ge dig det stöd du kan behöva.

- Med ADHD-kunskaper på arbetsplatsen minskar risken för psykisk ohälsa!

Kursdatum

Stockholm
17 oktober
5 december

Längd

1 dag (lärarledd)
3-4 tim (online)

Kostnad ex moms

3.900 kr (lärarledd)
3.100 kr (online)

Finns som

Lärarledd, online, företagsanpassad

Kursinnehåll

Kursmål

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!