08-727 63 69 info@kurshuset.se

Arbeta hemifrån

Det blir allt fler som har möjlighet att välja varifrån man vill utföra sina arbetsuppgifter, men just nu under coronapandemin är det också många som rekommenderas eller inte tillåts att inte komma in till den ordinarie arbetsplatsen.

Så länge det råder valfrihet  är det ofta till fördel för alla inblandade, men det finns också nackdelar med att ta med sig jobbet hem. I den här kursen utgår vi från begreppet ”arbete hemifrån” när det rör arbetstagare som rekommenderas att inte arbeta från sina ordinarie kontor eller arbetsplatser. 

Kursdatum

Börja när du vill!

Längd

1-2 tim

Kostnad ex moms

1.300 kr

Finns som

Online kurs

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!