08-727 63 69 info@kurshuset.se

ARBETSGIVARE, CHEFER, LEDARE OCH ENTREPRENÖRER

Du som leder dig själv, leder andra och leder verksamhet har stor nytta av att få ökad kunskap om vad som är lagkrav som du förväntas uppfylla – förebygga ohälsa t.ex. Vad förväntas du göra för att kraven ska vara tillräckligt uppfyllda? När är du själv nöjd? Vi kan ge dig ökad kompetens inom både arbetsmiljö och ledarskap.