08-727 63 69 info@kurshuset.se

BAS-P och BAS-U

En utbildning för byggarbetsmiljösamordnare

För dig som ska planera och leda en arbetsmiljö i ständig förändring är kraven högt ställda. För att arbeta som byggarbetsmiljösamordnare krävs dokumenterad kompetens och längre erfarenhet.

Kursen är anpassad för projektledare eller motsvarande med längre yrkeserfarenhet. Välj mellan att uppdatera din kunskap om särskilda risker eller gå direkt till examinationen för att styrka din kompetens. 

Efter godkänd examinering registreras utbildningsbevis i  ID06 kompetensdatabas. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer.

Kursdatum

Stockholm
1 december

Längd

1 dagKostnad

3 800 kr
Företagsintern - offert


Finns som

Lärarledd
On-line kurs
Företagsanpassad

Kursinnehåll

Kursmål

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!