08-727 63 69 info@kurshuset.se

Chefens arbetsmiljöansvar

En anpassad kurs för dig som är chef för att säkerställa kunskap om delegerade arbetsmiljöuppgifter. Det gäller såväl fysisk arbetsmiljö som nya krav i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Chefer ska känna till vad som förväntas av dem och arbetsmiljöorganisationen ska likväl vara tydlig. Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete är lagstadgat och leder till en arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten.

Kursdatum

Stockholm
26 november

Längd

1 dag (lärarledd)
2-3 tim (on-line)

Kostnad ex moms

3.800 kr (lärarledd)
2.900 kr (on-line)

Finns som

Lärarledd, on-line, företagsanpassad

Kursinnehåll

  • Arbetsmiljöansvar – hur ser rollerna ut? Vilket är arbetsmiljömålet?
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö – förtydligande av krav i föreskriften
  • Skydd- respektive straffansvar – olika begrepp 
  • Delegeringsordning – tydliga arbetsmiljöuppgifter
  • Riskbedömning – vardagliga situationer och vardaglig riskbedömningsmetod.

Kursmål

För dig som är chef för att säkerställa kunskapskrav för delegerade arbetsmiljöuppgifter. Förtydligande krav för bra organisatorisk och social arbetsmiljö.

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!