08-727 63 69 info@kurshuset.se

Chefens arbetsmiljöansvar

Grattis! Du som är chef har valt att även ha arbetsmiljöansvar. Det gäller även krav i den organisatoriska och social arbetsmiljön.

Kravet som finns är att du ska ha kunskap och kompetens i företagets rutiner för att förebygga och undersöka arbetsmiljön så den är bra.  Alla företag har möjlighet att stärka sitt varumärke och vara en attraktiv arbetsgivare med klart uttalade mål vad som är hälsosamt, tryggt och säkert.  Helt enkelt alla är vinnare på ett anpassat internt systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Kursdatum

Stockholm
8 november
2 februari
9 maj

Längd

1 dag (lärarledd)
2-3 tim (online)


Kostnad ex moms

3.900 kr (lärarledd)
3.200 kr (online)


Finns som

Lärarledd, online, företagsanpassad


Kursinnehåll

  • Arbetsmiljöansvar – hur ser rollerna ut? Vilket är arbetsmiljömålet?
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö – förtydligande av krav i föreskriften
  • Skydd- respektive straffansvar – olika begrepp 
  • Delegeringsordning – tydliga arbetsmiljöuppgifter
  • Riskbedömning – vardagliga situationer och vardaglig riskbedömningsmetod.

Kursmål

För dig som är chef för att säkerställa kunskapskrav för delegerade arbetsmiljöuppgifter. Förtydligande krav för bra organisatorisk och social arbetsmiljö.

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!