Hållbart ledarskap

Få mer självinsikt för tydligare ledarskap och följa krav som ledarrollen innebär. Vardaglig kunskap för vardaglig användning för ett hälsosamt och hållbart ledarskap.

För att kunna leda andra behöver du känna dig själv, dina egna styrkor och svagheter och hur du reagerar och agerar i olika situationer. Med mer självinsikt om ditt beteende och mer insikt om hur andra agerar och motiveras kan du bli mer effektiv ledare. Det innebär att du kan utveckla strategier för bättre samarbete och kommunikation.

Att prata är en sak, att kommunicera är en helt annan. Ibland är det så att andra varken hör eller förstår. Du kan påverka med ditt sätt att kommunicera så alla hör och även förstår vad du säger.

Du påverkar er företagskultur, vilken attityd ni har mot varandra, mot kollegor och era kunder. Du som ledare är en viktig förebild. Som tydlig ledare är vinsten en mer effektiv och trivsam arbetsmiljö. 

I rollen som ledare förväntas du även känna till regler och rutiner kring arbetsmiljöansvar och arbetsrätt. Skyldigheter och rättigheter såväl för den som är medarbetare som den som har en chefsroll.
Hur väljer du som ledare att agera för att visa vad som är rätt för dem du leder som inte utför sitt uppdrag som förväntat?

Vi vänder oss till dig som leder en grupp som du samtidigt är en del av till exempel är du teamledare, arbetsledare, gruppledare, förman, samordnare, projektledare eller liknande.

Kursdatum

Kontakta oss för mer information

Längd

3 dagar (lärarledd)


Kostnad ex moms

Kontakta oss för offert


Finns som

Lärarledd Företagsanpassad

Förberedelsen för deltagaren är att innan kursstart besvara 24 frågor online som leder till att vi får en rapport som vi använder oss av under de här tre dagarna för att du ska utvecklas både för dig som person och i din ledarroll. Rapporten innehåller bl.a:

  • Ditt naturliga och anpassade beteende
  • Vad kostar dig energi
  • Dina styrkor och utvecklingsområde
  • Dina motivationsfaktorer och vad som får dig att tappa motivation
  • Din kommunikationsstil och kommunikationsstrategier
  • Din ledarstil
  • Vad orsakar stress, vilka är dina tecken vid stress och hur kan du hantera din stress.

Kursinnehåll

Kursmål

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!