SBA Systematiskt Brandskyddsarbete i SAM

Tänk efter före! Oavsett om det gäller arbetsmiljö eller specifikt brandskyddet är den bästa metoden att arbeta förebyggande.

Vad innebär det att arbeta systematiskt? Vad är det som ska systematiseras? Vem gör vad i det dagliga arbetet?

Vilka brandrisker har vi? Hur ser brandskyddet ut hos oss? Hur ser vår nödlägesberedskap ut? Finns rutiner och regler för brandskyddet? Gör vi regelbundna kontroller av brandskyddet?

Utbildningen vänder sig till dig som i den löpande verksamheten hanterar arbetsmiljö- och/eller brandskyddsfrågor. Den riktar sig till dig som chef, arbetsledare eller skyddsombud som vill få en god inblick både i det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet.

Under utbildningsdagen går vi igenom vad lagstiftningen ställer för krav på det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet. Dagen kommer både att vara teoretisk och praktisk, vilket innebär att vi kommer att ha kunskapsgenomgång som varvas med övningar och diskussioner.

I kursmaterialet ingår mallar för det systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbetet samt kurskompendium.

Kursdatum


23 november


Längd

Heldag (lärarledd)
på distans


Kostnad ex moms

4.900 kr (lärarledd)Finns som

Lärarledd, Företagsanpassad


Kursinnehåll

Kursmål

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!