08-727 63 69 info@kurshuset.se

SKYDDSOMBUD, ARBETSMILJÖOMBUD OCH SAMVERKAN

En bra arbetsmiljö uppnår oftast bäst i samverkan. Rättigheter, skyldigheter och kunskap om roller för att veta vem som gör vad och hur arbetsmiljömålen ska uppnås och definieras kräver kompetens. Vi kan ge dig både allmän och branschanpassad kunskap.