08-727 63 69 info@kurshuset.se

En översikt av alla våra kurser

I dessa tider genomförs en lärarledd kurs digitalt.

 

Du sitter vid din dator och vi träffar och ser varandra via skärmen.

 

Här har vi samlat  våra kurser, sorterade i bokstavsordning. En del av kurserna har fasta datum och öppna att anmäla sig till och de flesta av dem går att få som företagsanpassade, det vill säga vi bestämmer ett kursdatum tillsammans med dig om ni vill komma med hela arbetsgruppen. Flera av kurserna går även att få som on-line utbildningar vilket betyder att du kan beställa den och sedan göra den när du själv har tid och i din egen takt.

Klicka på rubrikerna för att läsa mer.

Lärarledda kurser-
just nu i digitala klassrum

En Bättre arbetsmiljö (BAM) uppnås enklast  när kunskap samt förväntan på krav blir tydliga. Det uppnår vi genom att kombinera kraven med arbetsmiljöhändelser från den egna branschen. 

Läs mer

Nu är det dags att utvärdera tidigare kunskap med att fördjupa metoder och användningssätt. De flesta verksamheter förändras och olika förändringar påverkar på flera sätt.

Läs mer

En Bättre arbetsmiljö (BAM) uppnås enklast  när kunskap samt förväntan på krav blir tydliga. Det uppnår vi genom att kombinera kraven med arbetsmiljöhändelser från installations- och byggbranschen. 

Läs mer

Nu är det dags att utvärdera tidigare kunskap genom att fördjupa metoder och användningssätt. En ständigt förändrad verksamhet kräver hög kompetens för att uppnå en bra och säker arbetsmiljö.

Läs mer

Systematisk ArbetsMiljö, Bättre Arbetsmiljö – En anpassad och bättre arbetsmiljö uppnås enklast  när kunskap samt förväntan på krav blir tydliga. Det uppnår vi genom att kombinera kraven med branschanpassade arbetsmiljöhändelser till bygg- och installation.

Läs mer

Whether you are an employer, employee or a safety representative, you are required to know about the Swedish work environment act. This course aims to give an introduction to the work environment subject.

The course also includes access to on-line templates and checklists within the work environment area. The course is conducted in a smaller group for increased opportunity for experience exchange.

Read more

För den som ska planera och leda en arbetsmiljö i en ständig förändring är kraven högre ställda än i annan verksamhet – byggarbetsmiljösamordning kunskapskrav.

Kursen är anpassad för att t.ex. projektledare med yrkeserfarenhet fyller på med kunskap för regler kring särskilda risker och byggarbetsmiljösamordning.

Läs mer

En anpassad kurs till dig som är chef för att säkerställa kunskap om delegerade arbetsmiljö-uppgifter. Är ansvaret greppbart?

Med fokus på att arbetsmiljöorganisationen blir tydlig.  

 • Arbetsmiljöansvar, rollerna, vem gör vad?
 • Skydd- respektive straffansvar
 • Delegeringsordning
 • Vardagliga situationer och vardaglig riskbedömning

Läs mer

Extended DISC är ett effektivt beteende- och kommunikationsverktyg som utvecklar samarbetet mellan medarbetare, kollegor och klienter.

Användningsområdet med detta verktyg är stort och det hjälper dig och din organisation på många sätt i det vardagliga arbetet.

Läs mer

En givande, inspirerande och rolig föreläsning med många skratt och aha-upplevelser! Ska ni har en kick-off eller vill ni utvecklas i hur ni ska förstå varandras olikheter, kommunicera och samarbeta på ännu bättre sätt?

Det får ni möjlighet till med hjälp av kunskap om DISC, beteende och de olika färgerna. När ni har mer koll på att ni är olika och även kan acceptera och respektera olikheterna utvecklas ni som grupp. Läs mer

Den som har en ADHD-diagnos löper större risk än andra i arbetslivet att drabbas av psykisk ohälsa. Men det finns motmedel. Kunskap hos chefer och medarbetare kan göra stor skillnad.

Läs mer

Upplägget i den här mindfulnesskursen är anpassad till arbetslivets utmaningar.
Du får med dig olika arbetstekniker och strategier för att öka ditt fokus och din medvetenhet på jobbet och privat.

Läs mer

Den stora utmaningen på dagens arbetsplatser är att upptäcka och förebygga stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. När det är större risk att ”huvudet brinner upp” än att kontoret brinner ner, är det viktigt att lägga fokus på rätt saker när man genomför det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer

Första steget i att bli personligt effektiv är ökad medvetenhet och insikt. Under kursen få du de verktyg du behöver för att bättre kunna möta de krav och möjligheter du ställs inför i din vardag. Genom ökad medvetenhet tar du kommandot över din struktur och lär dig prioritera din dag så effektivt som möjligt.

Läs mer

Kursen lär dig att förstå och använda grundläggande metoder och verktyg för att leda och delta i ett projekt. Kursen skapar förståelse för och ger guidning i projektarbetets olika moment – från förstudie och kravspecifikation till uppföljning.

Läs mer

När vi pratar om arbetsmiljö så handlar det om att du ska förstå varför det är viktigt samt kunna förmedla och agera i din roll. Så länge du inte vet svaret och gör det bara för att det är lagstiftning eller ett måste så blir det inte ett speciellt stort utfall. I den här utbildningen kommer du få kunskap och verktyg som stärker dig i din roll.

Skyddsombudets roll innehåller:

 • Samverkan i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljösituationer
 • Riskbedömningar
 • Åtgärdsplanering
 • Checklista för skyddsombudet roll
 • MTO – Människa, Teknik och Organisation (metod för planera och utreda)

Läs mer

En halvdag som ger dig förståelse för vardagliga stressbeteende och bristande återhämning.

Efter dagen har du fått en ökad medvetenhet och en rejäl tankeväckare om att “livet inte går i repris”.

Läs mer

Du kommer att få kunskap och verktyg att coacha, utbilda och utveckla säljare, försäljningschefer och säljteam. Om du vill kan du koppla detta till en DISC säljprofil om du sedan tidigare är certifierad i DISC.

Läs mer

Vi tror på att om vi skapar ett gemensamt engagemang runt våra attityder och beteenden när det gäller säkerhet och hälsa, har vi lagt grunden för en god säkerhetskultur.

Vi tror också att en av grundbultarna för en god säkerhetskultur är att säkerhetsfrågorna prioriteras av högsta ledningen och att chefer och ledare föregår med gott exempel.

Läs mer

On-line utbildningar

I denna kurs får du en översiktlig inblick i föreskrifterna om Social och organisatorisk arbetsmiljö och Systematiskt arbetsmiljöarbete. Läs mer här

För den som ska planera och leda en arbetsmiljö i en ständig förändring är kraven högre ställda än i annan verksamhet – byggarbetsmiljösamordning kunskapskrav.

Kursen är anpassad för att t.ex. projektledare med yrkeserfarenhet fyller på med kunskap för regler kring särskilda risker och byggarbetsmiljösamordning.

Läs mer

Construction work environment coordinator.

Read more

A preventive, systematic work leads to a working environment that benefits everyone. The employer is responsible for the work and will ensure that the work environment is a natural part of the business.

A systematic work is all about in the daily work pay attention and take into account all the circumstances of the working environment which may affect employees’ health and safety.

Read more

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en arbetsmiljö som gynnar alla. Det handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka hälsa och säkerhet.

För att förstå och tolka Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter arbetar vi med uppgifter baserade på vardagliga arbetsmiljösituationer.

Läs mer

Systematisk ArbetsMiljö, Bättre Arbetsmiljö – En anpassad och bättre arbetsmiljö uppnås enklast  när kunskap samt förväntan på krav blir tydliga. Det uppnår vi genom att kombinera kraven med branschanpassade arbetsmiljöhändelser till bygg- och installation.

Läs mer

En anpassad kurs till dig som är chef för att säkerställa kunskap om delegerade arbetsmiljö-uppgifter. Är ansvaret greppbart?

Med fokus på att arbetsmiljöorganisationen blir tydlig.  

 • Arbetsmiljöansvar, rollerna, vem gör vad?
 • Skydd- respektive straffansvar
 • Delegeringsordning
 • Vardagliga situationer och vardaglig riskbedömning

Läs mer

Vill du öka din självinsikt och ha bättre koll på hur andra beter sig och hur du kan förhålla dig till dem? Ett enkelt sätt är att få insikt om DISC och de olika färgerna. Läs mer

Upplägget i den här mindfulnesskursen är anpassad till arbetslivets utmaningar.
Du får med dig olika arbetstekniker och strategier för att öka ditt fokus och din medvetenhet på jobbet och privat. Läs mer

Den stora utmaningen på dagens arbetsplatser är att upptäcka och förebygga stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. När det är större risk att ”huvudet brinner upp” än att kontoret brinner ner, är det viktigt att lägga fokus på rätt saker när man genomför det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer