08-727 63 69 info@kurshuset.se

Våra kurser, föreläsningar och certifieringar

Alla våra utbildningar är flexibla till formen och finns som lärarledda och online. De lärarledda har fasta datum och ges fysiskt i ett klassrum eller via Zoom som är ett digitalt klassrum.

I det digitala klassrummet kan du som vanligt ställa frågor till kursledaren och delta i grupparbeten precis som i ett fysiskt klassrum. Onlineutbildningarna är helt digitala och startar när du själv vill och du har sedan 3 månader på dig att slutföra utbildningen. 

Här nedan har vi samlat alla våra kurser. De flesta kurserna går att få som företagsanpassade, d v s vi bestämmer ett kursdatum tillsammans om ni vill komma med hela arbetsgruppen. Vi kan även modifiera innehållet till vissa delar efter ert företag och bransch. Kontakta oss för offert och mer information.

Arbetsmiljöutbildningar

Grundkurser

En BAM-utbildning ger dig kunskap om lagar och regler, och förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och anställda bör samverka kring arbetsmiljöfrågor. En etablerad arbetsmiljöpolicy minskar risken för olyckor och därmed böter eller sanktionsavgifter.

En Bättre arbetsmiljö (BAM) uppnås enklast  när kunskap samt förväntan på krav blir tydliga. Det uppnår vi genom att kombinera kraven med arbetsmiljöhändelser från den egna branschen. 

Läs mer

Whether you are an employer, employee or a safety representative, you are required to know about the Swedish work environment act. This course aims to give an introduction to the work environment subject.

The course also includes access to on-line templates and checklists within the work environment area.

Read more

Systematisk ArbetsMiljö, Bättre Arbetsmiljö – En anpassad och bättre arbetsmiljö uppnås enklast  när kunskap samt förväntan på krav blir tydliga. Det uppnår vi genom att kombinera kraven med branschanpassade arbetsmiljöhändelser till bygg- och installation.

Läs mer

En anpassad kurs till dig som är chef för att säkerställa kunskap om delegerade arbetsmiljö-uppgifter. Är ansvaret greppbart?

Med fokus på att arbetsmiljöorganisationen blir tydlig.  

  • Arbetsmiljöansvar, rollerna, vem gör vad?
  • Skydd- respektive straffansvar
  • Delegeringsordning
  • Vardagliga situationer och vardaglig riskbedömning

Läs mer

Utbildningen för dig som vill vara trygg i rollen som skyddsombud/arbetsmiljöombud och säker på uppdraget. Skyddsombudets roll är en arbetsmiljöutbildning som specifikt fokuserar på rollen och uppdraget som skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Kursen fokuserar på rollens uppgifter, rättigheter och skyldigheter. I den här utbildningen kommer du få kunskap och verktyg som stärker dig i din roll.

Läs mer

Vi tror på att om vi skapar ett gemensamt engagemang runt våra attityder och beteenden när det gäller säkerhet och hälsa, har vi lagt grunden för en god säkerhetskultur.

Vi tror också att en av grundbultarna för en god säkerhetskultur är att säkerhetsfrågorna prioriteras av högsta ledningen och att chefer och ledare föregår med gott exempel.

Läs mer

I den här kursen utgår vi från begreppet ”arbete hemifrån” när det rör arbetstagare som rekommenderas att inte arbeta från sina ordinarie kontor eller arbetsplatser. Den situationen skiljer sig i praktiken från de villkor som ofta ingår i till exempel distansanställningsavtal.

Läs mer

Påbyggnad & Fördjupning

För den som skall planera och leda en arbetsmiljö i ständig förändring är kraven högt ställda. Vid varje byggarbetsplats ska det utses en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS P) och en för utförande (BAS U).

För att få inneha den rollen skall du ha längre erfarenhet samt kunna styrka din kompetens. Den här kursen är anpassad för dig som arbetar som projektledare eller motsvarande och som nu skall verka som BAS-P eller BAS-U. Kursen går igenom de ansvar och arbetsuppgifter som ingår i rollen som BAS-P och BAS-U. 

Efter godkänd examinering registreras ett utbildningsbevis för dig i  ID06 kompetensdatabas. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets regler och rekommendationer.

Läs mer

The building work environment coordinators, Bas-P and Bas-U, are appointed by the client or contractor to coordinate the work environment from start to finish in a construction project. They should, among other things, make sure that there are prerequisites to be able to work safely, and that the different work does not create difficulties for others.

The client (client’s delegee) is responsible for Bas-P and Bas-U having the specialised practical and theoretical knowledge demanded by the task. The Bas-P and Bas-U that are appointed can be both legal or natural persons. A natural person is an individual person while a judicial person can be a public limited liability company.

Keep in mind, however, that there can only be one Bas-P or Bas-U at a time in a project.

Read more

Den stora utmaningen på dagens arbetsplatser är att upptäcka och förebygga stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. När det är större risk att ”huvudet brinner upp” än att kontoret brinner ner, är det viktigt att lägga fokus på rätt saker när man genomför det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer

Insikter och utmaningar. Den som har en ADHD-diagnos löper större risk än andra i arbetslivet att drabbas av psykisk ohälsa. Men det finns motmedel. Kunskap hos chefer och medarbetare kan göra stor skillnad.

Läs mer

Certifieringar

Grundkurser

Extended DISC är ett effektivt beteende- och kommunikationsverktyg som utvecklar samarbetet mellan medarbetare, kollegor och klienter. Användningsområdet med detta verktyg är stort och det hjälper dig och din organisation på många sätt i det vardagliga arbetet.

När du är certifierad som DISC-användare kan du själv använda verktyget vid rekrytering, vid individuella utvecklingssamtal eller vid gruppövningar i din roll som chef, HR eller arbetsgivare. Du får lära dig att hålla framgångsrika samtal och återkopplingar.

Läs mer

Du kommer att få kunskap och verktyg att coacha, utbilda och utveckla säljare, försäljningschefer och säljteam. Om du vill kan du koppla detta till en DISC säljprofil om du sedan tidigare är certifierad i DISC.

Läs mer

Personlig utveckling

Föreläsning, coaching eller on-line - välj själv formen för dessa områden

En givande, inspirerande och rolig föreläsning med många skratt och aha-upplevelser! Ska ni har en kick-off eller vill ni utvecklas i hur ni ska förstå varandras olikheter, kommunicera och samarbeta på ännu bättre sätt?

Det får ni möjlighet till med hjälp av kunskap om DISC, beteende och de olika färgerna. När ni har mer koll på att ni är olika och även kan acceptera och respektera olikheterna utvecklas ni som grupp.

Läs mer

Upplägget i den här mindfulnesskursen är anpassad till arbetslivets utmaningar.
Du får med dig olika arbetstekniker och strategier för att öka ditt fokus och din medvetenhet på jobbet och privat.

Läs mer

Första steget i att bli personligt effektiv är ökad medvetenhet och insikt. Under kursen få du de verktyg du behöver för att bättre kunna möta de krav och möjligheter du ställs inför i din vardag. Genom ökad medvetenhet tar du kommandot över din struktur och lär dig prioritera din dag så effektivt som möjligt.

Läs mer

En halvdag som ger dig förståelse för vardagliga stressbeteende och bristande återhämning.

Efter dagen har du fått en ökad medvetenhet och en rejäl tankeväckare om att “livet inte går i repris”.

Läs mer