Anmälnings- och betalningsvillkor för Kurshusets utbildningar

  • Anmälan är bindande så snart Kurshuset accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på utbildningen.
  • Avbokning ska alltid ske skriftligt via mail till info@kurshuset.se
  • Vid avbokning mer än 10 dagar före kursstart ska beställaren ersätta Kurshuset med 50 % av kursavgiften.
  • Vid avbokning 10 dagar eller mindre före kursstart ska beställaren ersätta Kurshuset med 100 % av kursavgiften.
  • Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person på samma företag.
  • Ombokning till annat kurstillfälle kan göras vid förhinder. Dock skall betalning alltid göras av originalfaktura för första kurstillfället. Ombokning till annat kurstillfälle får endast göras en gång och endast i mån av plats.
  • Vid sjukdom kan senare av- och ombokning medges om den görs skriftligen via mail och läkarintyg inkommer inom 30 dagar. Vid ombokning ska originalfakturan betalas.
  • Kurshuset har rätt att ställa in en kurs, varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättning därutöver utbetalas ej.
  • Betalningsvillkor 20 dagar (netto) om inget annat överenskommits.