08-727 63 69 info@kurshuset.se

Mindfulness i arbetet – Ett nytt sätt att arbeta

Upplägget i den här mindfulnesskursen är anpassad till arbetslivets utmaningar. Du får med dig olika arbetstekniker och strategier för att öka ditt fokus och din medvetenhet på jobbet och privat.

Mindfulness är inte ”ytterligare en uppgift” – det handlar om ett attitydskifte gentemot den uppgift du ändå utför. En dag på arbetet innehåller olika typer av aktiviteter, och du kan använda en attityd av medveten närvaro medan du utför dessa.

Kursdatum

Kontakta oss för mer information

Längd

6 tillfällen á 2 timmar

Kostnad

6,900 kr
ex moms

Finns som

Lärarledd Företagsanpassad

Kursinnehåll

 • Effektiva verktyg för att förebygga stress
 • Utvalda mentala strategier för ökad produktivitet
 • Skarpt fokus
 • Öppen medvetenhet
 • Mindfulness i kommunikation, e-posthantering, planering, prioritering, målfokusering
 • Inre impulser och yttre distraktioner 
 • Pådrivare (ineffektivt beteende som skapar stress) och hur du kan hantera dem

Kursmål

 • Bättre fokus och koncentrationsförmåga

 • Ökad personlig effektivitet

 • Ökad kreativitet

 • Bättre stresshantering

 • Bättre konfliktshanteringsförmåga

 • Utvecklad medvetenhet

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!