08-727 63 69 info@kurshuset.se

Hur beter du dig?

DISC teorin hjälper dig att förstå hur ditt och andras beteende och kommunikationsstil uppfattas och även påverkar andra. Du får insikter och aha-upplevelser som du kan ta med dig till olika situationer i din vardag  som är värdefulla och kan vara avgörande i alla relationer.

Certifiering i
Extended DISC

Extended DISC är ett beteende- och kommunikationsverktyg som utvecklar samarbetet mellan medarbetare, kollegor och klienter.

Utbildningen är framtagen för dig som arbetar med utveckling av ledare, medarbetare och försäljning.

Verktyget används även effektivt inom rekrytering, organisationsutveckling, utbildning, coaching och konflikthantering.

Fler möjligheter med DISC

Föreläsning om DISC

En inspirerande föreläsning med många skratt och aha-upplevelser. Ska ni ha en kick-off eller få insikt i hur ni ska förstå varandras olikheter, kommunicera och samarbeta på bättre sätt?
Bygg på med att genomföra individuella analyser och utveckla ert team ännu mer!

Föreläsning om DISC

En inspirerande föreläsning med många skratt och aha-upplevelser. Ska ni ha en kick-off eller få insikt i hur ni ska förstå varandras olikheter, kommunicera och samarbeta på bättre sätt?
Bygg på med att genomföra individuella analyser och utveckla ert team ännu mer!

Individuell utveckling

Att användas inför en rekrytering eller för dig som vill utvecklas och och få en insikt och förståelse för hur ditt beteende kan kan uppfattas och hur du bäst kommunicerar med andra.
NYHET!
En arbetsbok för självstudier om du vill jobba i egen takt och och på egen hand.

Teamutveckling

Ta vara på individens och hela teamets styrka. Rätt person på rätt plats.
Om alla har förståelse för hur vi ska förhålla oss till varandra, blir det färre konflikter och bättre kommunikation.
Att först få insikt om sig själv efter det i relation till gruppen är värdefullt i alla relationer.

Extended DISC
Kommunikation & beteende

Vi tror att första steget i all utveckling av kommunikation är att se vilket beteende vi själva har som individer och hur vi kan utveckla det. – Nästa steg är att du lär dig att förstå andra.

Certifiering i
Säljutveckling

FinxS Säljbedömning är ett verktyg som vänder sig till dig som skall stödja säljare att bli mer framgångsrika i sina roller och utveckla sina färdigheter. Du kommer få kunskaper för att coacha och utbilda säljare, försäljningschefer och säljteam. Du kan även koppla ihop den med DISC säljprofil.

Genom att identifiera styrkor och svagheter inom 18 kritiskt viktiga säljkompetenser ger FinxS Säljbedömning tydlig och konkret information som skapar förutsättningar för framgång. Du kommer efter utbildningen att förstå hur de olika kompetenserna påverkar säljresultatet samt bli certifierad att använda verktyget själv i olika sammanhang.

Individuell DISC-analys

Att användas inför en rekrytering eller för dig som vill utvecklas och och få en insikt och förståelse för hur ditt beteende kan kan uppfattas och hur du bäst kommunicerar med andra.
NYHET!
En arbetsbok för självstudier om du vill jobba i egen takt och och på egen hand.