08-727 63 69 info@kurshuset.se

Individuell utveckling

För dig som vill utveckla dig och få en självinsikt i vad som driver dig att göra det du gör. Att förstå hur du kan uppfattas av andra människor och hur du bäst kommunicerar med andra. En individuell DISC-analys kan även användas av dig som rekryterar en ny medarbetare för att användas som komplement i anställningsintervjun för att prata m styrkor och utvecklingsområden.

Genomgång av rapporten kan antingen genomföras i ett individuellt samtal, på en teamdag eller genom självstudierapport.

Du svarar på 24 frågor online som tar ca 10-15 minuter och därefter träffas vi 1,5 tim och går igenom din rapport. Det finns möjlighet för dig att ta med din partner, kollega eller vän. Vi går igenom era DISC-analyser vid ett gemensamt tillfälle och ni får även en rapport där vi har satt ihop er och ni kan se era styrkor, kommunikations fallgropar och hur ni kan utvecklas tillsammans.

NYHET!
En arbetsbok för självstudier om du vill jobba i egen takt och och på egen hand.
Du svarar på de 24 frågorna och får rapporten skickad till dig per mail. Arbetsboken innehåller en introduktionsdel och en teoridel.
Resten av arbetsboken kan du hoppa i de avsnitt som är mest intressanta och komma tillbaka till de andra avsnitten senare.
Rapporten är fylld av olika övningar för din utveckling.

Rapporten

Din rapport innehåller:
– Ditt anpassade beteende/färgkombination.

– Vad kostar dig energi.
– Dina styrkor och utvecklingsområden.
– Dina motivationsfaktorer och vad som får dig att tappa motivationen.
– Din kommunikationsstil och kommunikationsstrategier 
– Vad orsakar stress, vilka är dina tecken vid stress och hur kan du hantera stress.
– Din roll i grupp.

Kostnad

Enskilt:

Pris: 2 500 kr/person
Genomgång 1,5 tim

Två personer tillsammans:
Pris: 3 200 kr/par  
Genomgång 2 tim

Arbetsbok för självstudier
Pris: 1 200 kr/person

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!