08-727 63 69 info@kurshuset.se

Våra kurser, föreläsningar och certifieringar

Alla våra utbildningar är flexibla till formen och finns som lärarledda och online. De lärarledda har fasta datum och ges fysiskt i ett klassrum eller via Zoom som är ett digitalt klassrum.

I det digitala klassrummet kan du som vanligt ställa frågor till kursledaren och delta i grupparbeten precis som i ett fysiskt klassrum. Onlineutbildningarna är helt digitala och startar när du själv vill och du har sedan 3 månader på dig att slutföra utbildningen. 

Här nedan har vi samlat alla våra kurser. De flesta kurserna går att få som företagsanpassade, d v s vi bestämmer ett kursdatum tillsammans om ni vill komma med hela arbetsgruppen. Vi kan även modifiera innehållet till vissa delar efter ert företag och bransch. Kontakta oss för offert och mer information.

Arbetsmiljöutbildningar

Du vet väl att du kan få ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning via afa försäkring upp till 70 % för chefer, skyddsombud och arbetsmiljöombud. Gå in på afa försäkring eller hör av dig till oss så berättar vi mer!

Lärarledda fysiska kurser alt.på distans

En BAM-utbildning ger dig kunskap om lagar och regler, och förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och anställda bör samverka kring arbetsmiljöfrågor. 

Läs mer

Hur kan du som ledare hantera hög arbetsbelastning, trakasserier, stress och olika reaktioner och acceptans i vardagliga situationer?

En BAM-utbildning ger dig kunskap om lagar och regler, och förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och anställda bör samverka kring arbetsmiljöfrågor. 

Läs mer

Få mer självinsikt för tydligare ledarskap och följa krav som ledarrollen innebär. Vardaglig kunskap för vardaglig användning för ett hälsosamt och hållbart ledarskap.

Läs mer…

Vi tror på att om vi skapar ett gemensamt engagemang runt våra attityder och beteenden när det gäller säkerhet och hälsa, har vi lagt grunden för en god säkerhetskultur.

Vi tror också att en av grundbultarna för en god säkerhetskultur är att säkerhetsfrågorna prioriteras av högsta ledningen och att chefer och ledare föregår med gott exempel.

Läs mer

Har du koll på brandskyddet i din verksamhet? Vem gör vad? Vilka brandrisker har vi? Hur ser brandskyddet ut hos oss? Hur ser vår nödlägesberedskap ut? Finns rutiner och regler för brandskyddet? Gör vi regelbundna kontroller av brandskyddet?

Läs mer…

 

Att förändring är nödvändig för utvecklingen det vet vi. Däremot är det ofta en utmaning för de flesta att acceptera en förändring.

Hur kan du som ledare stärka din roll i en förändringsprocess?

Läs mer

Online, webbaserade kurser

Nu har du tillgång till en anpassad BAM för dig som är chef och på ett snabbt, tydligt tillgängligt sätt kan få en uppdaterad grund (AML) för arbetsmiljökraven att jobba systematiskt. (SAM 2001:1)

För den som skall planera och leda en arbetsmiljö i ständig förändring är kraven högt ställda. Vid varje byggarbetsplats ska det utses en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS P) och en för utförande (BAS U).

För att få inneha den rollen skall du ha längre erfarenhet samt kunna styrka din kompetens. Den här kursen är anpassad för dig som arbetar som projektledare eller motsvarande och som nu skall verka som BAS-P eller BAS-U. Kursen går igenom de ansvar och arbetsuppgifter som ingår i rollen som BAS-P och BAS-U. 

Efter godkänd examinering registreras ett utbildningsbevis för dig i  ID06 kompetensdatabas. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets regler och rekommendationer.

Läs mer

En BAM-utbildning ger dig kunskap om lagar och regler, och förståelse för hur arbetsgivare, skyddsombud och anställda bör samverka kring arbetsmiljöfrågor. En etablerad arbetsmiljöpolicy minskar risken för olyckor och därmed böter eller sanktionsavgifter.

En Bättre arbetsmiljö (BAM) uppnås enklast  när kunskap samt förväntan på krav blir tydliga. Det uppnår vi genom att kombinera kraven med arbetsmiljöhändelser från den egna branschen. 

Läs mer

Utbildningen för dig som vill vara trygg i rollen som skyddsombud/arbetsmiljöombud och säker på uppdraget. Skyddsombudets roll är en arbetsmiljöutbildning som specifikt fokuserar på rollen och uppdraget som skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Kursen fokuserar på rollens uppgifter, rättigheter och skyldigheter. I den här utbildningen kommer du få kunskap och verktyg som stärker dig i din roll.

Läs mer

Den stora utmaningen på dagens arbetsplatser är att upptäcka och förebygga stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. När det är större risk att ”huvudet brinner upp” än att kontoret brinner ner, är det viktigt att lägga fokus på rätt saker när man genomför det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer

The building work environment coordinators, Bas-P and Bas-U, are appointed by the client or contractor to coordinate the work environment from start to finish in a construction project. They should, among other things, make sure that there are prerequisites to be able to work safely, and that the different work does not create difficulties for others.

The client (client’s delegee) is responsible for Bas-P and Bas-U having the specialised practical and theoretical knowledge demanded by the task. The Bas-P and Bas-U that are appointed can be both legal or natural persons. A natural person is an individual person while a judicial person can be a public limited liability company.

Keep in mind, however, that there can only be one Bas-P or Bas-U at a time in a project.

Read more

Whether you are an employer, employee or a safety representative, you are required to know about the Swedish work environment act. This course aims to give an introduction to the work environment subject.

The course also includes access to on-line templates and checklists within the work environment area.

Read more

The training for you who want to be confident in the role of safety representative / work environment representative and confident in the assignment. The role of the safety representative is a work environment training that specifically focuses on the role and assignment as a safety representative / work environment representative.

The course focuses on the role’s tasks, rights and obligations. In this training, you will gain knowledge and tools that strengthen you in your role.

Read more

Certifieringar

Grundkurser

Extended DISC är ett effektivt beteende- och kommunikationsverktyg som utvecklar samarbetet mellan medarbetare, kollegor och klienter. Användningsområdet med detta verktyg är stort och det hjälper dig och din organisation på många sätt i det vardagliga arbetet.

När du är certifierad som DISC-användare kan du själv använda verktyget vid rekrytering, vid individuella utvecklingssamtal eller vid gruppövningar i din roll som chef, HR eller arbetsgivare. Du får lära dig att hålla framgångsrika samtal och återkopplingar.

Läs mer

Personlig utveckling

Föreläsning, coaching eller online - välj själv formen för dessa områden

En givande, inspirerande och rolig föreläsning med många skratt och aha-upplevelser! Ska ni har en kick-off eller vill ni utvecklas i hur ni ska förstå varandras olikheter, kommunicera och samarbeta på ännu bättre sätt?

Det får ni möjlighet till med hjälp av kunskap om DISC, beteende och de olika färgerna. När ni har mer koll på att ni är olika och även kan acceptera och respektera olikheterna utvecklas ni som grupp.

Läs mer

Upplägget i den här mindfulnesskursen är anpassad till arbetslivets utmaningar.
Du får med dig olika arbetstekniker och strategier för att öka ditt fokus och din medvetenhet på jobbet och privat.

Läs mer

En halvdag som ger dig förståelse för vardagliga stressbeteende och bristande återhämning.

Efter dagen har du fått en ökad medvetenhet och en rejäl tankeväckare om att ”livet inte går i repris”.

Läs mer