08-727 63 69 info@kurshuset.se

Säkerhetskultur

Vi tror på att om vi skapar ett gemensamt engagemang runt våra attityder och beteenden när det gäller säkerhet och hälsa, har vi lagt grunden för en god säkerhetskultur.

Vi tror också att en av grundbultarna för en god säkerhetskultur är att säkerhetsfrågorna prioriteras av högsta ledningen och att chefer och ledare föregår med gott exempel.
Om det finns ett genuint engagemang kring säkerhetsfrågorna och medvetenhet kring det egna beteendet har vi också lagt plattformen och skapat förutsättningarna för att lyckas i hela organisationen.

Kursdatum

Kontakta oss för mer information

Längd

1/2 dag

Kostnad

Kontakta oss för offert

Finns som

Lärarledd
Företagsanpassad

Kursinnehåll

Under en halvdag skapar vi engagemang runt säkerhetskulturen, genom att varva teori med praktiska övningar och diskussioner. Vi kommer också att trycka på vikten av det egna personliga ansvaret för min och andras säkerhet på arbetsplatsen.

Att reflektera över sitt beteende och få en bättre förståelse för varför vi gör som vi gör, löper som en röd tråd genom hela utbildningen. Allt förändringsarbete tar tid, det vet vi alla. 

Målgrupp

Till er som är i startgroparna att börja jobba mer med säkerhetskulturen eller för er som vill få en nytändning. Tillsammans skapar vi kultur – vilken kultur vill ni ha?

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!