08-727 63 69 info@kurshuset.se

Om

KursHuset i Stockholm AB

Vi är ett utbildnings- och konsultföretag som erbjuder kurser, workshops och konsultstöd inom olika områden riktade mot arbetslivet. Vi genomför öppna och företagsanpassade utbildningar, via webb eller lärarledda, inom hela det stora arbetsmiljöområdet.

Vårt fokus ligger på organisations-, ledarskaps- och medarbetarutveckling samt lagstadgad kunskap såsom att revidera och organisera det fysiska och psykosociala arbetsmiljöarbetet – områden som är framgångsfaktorer för en hållbar och lönsam arbetsplats.

För att du skall få ut mesta och bästa möjliga resultat när du går en kurs hos oss anpassar vi den efter just dina behov. Vi jobbar med mindre grupper och varvar teori med praktiska övningar och exempel och du får alltid med dig nyttiga verktyg och ett diplom med dig hem. Välj utbildning i form av kurs, lärarledd, online eller konsultativt stöd.

Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!

Våra medarbetare

kh - bea

Bea Blomqvist

Arbetsmiljö- och HR strateg. Arbetsmiljöinventering, arbetsrätt, och samverkande lagstiftningar.

Maria Solfeldt

Föreläsare och utbildningsledare. Kvalitet, arbetsmiljö och säkerhetskultur. BAM, BAS-P/U.

kh - anette

Anette Follinger

Extended DISC trainer, coach. Kommunikation, grupputveckling samt informationsansvarig.

kh - sonja

Sonja Andriakena

Affärscoach och ledartränare. För att leda andra behövs kunskap för att leda dig själv.

Catrine Loqvist

Beteendevetare och HR-konsult. Organisatorisk och social arbetsmiljö, projektledning.

Marie Märestad

Stress och hälsopedagog. Enskild handledning och grupputveckling