08-727 63 69 info@kurshuset.se

Basic Work Environment

Whether you are an employer, employee or a safety representative, you are required to know about the Swedish work environment act. This course aims to give an introduction to the work environment subject.

The course also includes access to on-line templates and checklists within the work environment area. The course is conducted in a smaller group for increased opportunity for experience exchange.

Course dates

Contact us for more information

Duration

1 day (classroom)
3-4h (online)

Cost (ex tax)

3.900 kr (classroom)
3.200 kr (online)

Available as

Classroom
Online

Course content

Course objectives

The course gives a background to the legal framework and the most important parts in it. You will learn to understand the responsibilities and roles in the work environment, and what the legislation of Systematic Work Environment Management (SAM) stipulates.

You will also get to know the rights and responsibilities of Safety Representatives. After completing the course, you will understand WHAT is needed and WHY. And you will be one step closer to a healthier and safer workplace!

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!