08-727 63 69 info@kurshuset.se

Stress i vardagen

Höj din stresströskel och bli mer effektiv i din vardag. Under den här dagen få du tips och trix för en hållbar vardag.

Vi fördjupar oss i konsekvenserna av vardagliga stressbeteende och bristande återhämning. För att motverka långvarig stress behövs förändringar i livsstil och beteende.

När en person visar tecken på eller upplever stress behövs ofta synliggöras vilka olika psykologiska försvarsmekanismer som blir tydliga då vi utsätt för stora påfrestningar. Vi pratar om hur och vad du kan förändra.

Låt stresshantering blir en del av din vardag!

Kursdatum

Kontakta oss för mer information

Längd

3 timmar

Kostnad

Kontakta oss för offert

Finns som

Lärarledd
Företagsanpassad

Kursinnehåll

Kursmål

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!