08-727 63 69 info@kurshuset.se

OSA - Ledarens roll

Hur kan du som ledare hantera hög arbetsbelastning, trakasserier, stress och olika reaktioner och acceptans i vardagliga situationer?

Vi tittar på hur din arbetssituation ser ut och vad som triggar att pressande situationer uppstår, vad som fungerar sämre och vad som fungerar bra för att alla ska trivas och må bra på jobbet. 

Vilka spelregler finns, tillämpas och är förankrade? Vilken acceptans gentemot varandra trots olikheter och finns det oskrivna regler som påverkar hur vi beter oss och hur kan vi synliggöra dem? Vilket klimat gör att alla gör sitt bästa och tycker det är trivsamt att gå till jobbet?

Målen med OSA – organsiatorisk och social arbetsmiljö är att främja hälsan på arbetsplatsen och öka förmågan att motverka ohälsa. De kan syfta till att förbättra kommunikation, lärande, ledarskap, samarbete, inflytande och delaktighet. 

Kursdatum

Stockholm
17 april
22 maj

Längd

1 dag (lärarledd)Kostnad ex moms

3.900 kr (lärarledd)Finns som

Lärarledd, online, företagsanpassad


Kursinnehåll

 • Vad är arbetsmiljö?
 • Använd MTO -perspektivet 
 • Risker i OSA (2015:4)
 • Arbetsbelastning
  – Stress- vad stressar, vilka signaler finns och hur förebygger/åtgärdar vi
 • Kränkande särbehandling, trakasserier och mobbing
  – Upptäck, hantera och förebygg med ett tillåtande arbetsklimat 

Kursmål

 • Konkret metod för att jobba praktiskt med OSA
 • En individuell handlingsplan upprättas för att jobba vidare med den organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!