08-727 63 69 info@kurshuset.se

Certifiering i Extended DISC

Extended DISC är ett beteende- och kommunikationsverktyg som utvecklar samarbetet mellan medarbetare, kollegor och klienter. Utbildningen är framtagen för dig som arbetar med utveckling av ledare, medarbetare och försäljning.

Verktyget används även effektivt inom organisationsutveckling, rekrytering, utbildning, coaching och konflikthantering.

På utbildningen kommer du även att få insikter om dina egna beteenden och din egen kommunikationsstil.

Du kommer att få både kunskap och verktyg att coacha, utmana, utbilda och utveckla individer och team.

Kursdatum

Stockholm:
24-25 april
29-30 maj

enskilt 1 dag, enligt ök

Längd

2 dagar i grupp

Digitalt klassrum
eller live på Södermalm enl. ök

Kostnad

9.800 kr
ex momsFinns som

Lärarledd
Öppen kurs
Företagsanpassad


Kursinnehåll

Kursmål

Mer om utbildningen

Innan certifieringstillfället genomför du en kort förberedande föreläsning del online om Extended DISC modellen, bakgrund och teori.

Som certifierad användare får du tillgång till support och en stor mängd informations- och utvecklingsmaterial. På våra användarsidor hittar du övningar, presentationer och utbildningsmaterial.

Det är inga fasta avgifter eller licenser. Du betalar endast för de profilerna du ska använda som du beställer löpande.

Du har möjlighet att skräddarsy dina rapporter efter behov med både bilder, grafer, texter och logotype. Allt finns på FinxS plattform där du kan arbeta självständigt. Där kan du ta ut olika rapporter på personer som har svarat utan extra kostnad. 

Extended DISC finns idag på 55 olika språk. Detta betyder att du mycket enkelt kan arbeta med internationella organisationer och företag. Extended DISC har funnits på den internationella marknaden i 24 år. Alltså är Extended DISC ett väletablerat verktyg och varumärke i affärsvärlden internationellt.

Hittar du inget datum som passar dig? Hör av dig!

Finns erfarenhet kan istället en individuell komprimerad utbildningsdag väljas för att bli certifierad.

 

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!