08-727 63 69 info@kurshuset.se

En kurs som är en anpassad BAM för dig som är chef och på ett snabbt, tydligt tillgängligt sätt kan få en uppdaterad grund utifrån Arbetsmiljölagen (AML) och föreskriften SAM 2001:1  (Systematisk Arbetsmiljö). Målsättningen är att du i din roll får mer kött på benen för att axla arbetsmiljöfrågor både högt och lågt. 

Den som  är chef har för både sig själv och den gruppen som den leder ett arbetsmiljöansvar. Målsättningen är alltid att förebygga ohälsa. Ingen ska skadas eller må dåligt på arbetet. Vad styr du över i din arbetsmiljöroll och vad har företaget för ansvar? Vill du säkerställa att du har bra arbetsmiljökompetens?

Kursen är en en genomgång utifrån ett grundläggande perspektiv. Du kan då vara trygg med lagstiftarnas kunskapskrav och därefter är du redo att öka kompetensen och arbeta aktivt med stöd av mallar och checklistor.

Kursen genomförs online så du själv kan styra över din tid att genomföra kursen.

Kursdatum

Börja när du vill!

Längd

3 tim

Kostnad ex moms

3 200 kr

Finns som

Online kurs

Kursinnehåll

Kursmål

 • Fördela arbetsmiljöuppgifter,
  – skyddsansvar och straffansvar
 • Undersökningar
  – fysiska risker och psykosociala risker
 • Riskbedömningar
  – upprätta en åtgärdsplan
 • Oväntade händelser ska utredas
  – tillbud och olyckor
 • Du får grundläggande regler om det systematiska arbetsmiljöarbete i allmänhet 
 • Vem som skall ta ansvar och för vad.
 • Tips och checklistor, att lära dig riskbedöma arbetsmiljön och skapa en handlingsplan.
 • Kunskap om en bra organiserad arbetsmiljö är en lagstadgad skyldighet och det är viktigt att den upplevs som greppbar.
 • Få en god grund att stå på i dessa frågor och även ha fått några handfasta råd på vägen mot ett hållbart arbetsliv.
 • Du kommer känna till reglerna och både förstå och kunna tillämpa rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!