08-727 63 69 info@kurshuset.se

BAM Bygg - SAMBA

En anpassad och Bättre arbetsmiljö (BAM) uppnås enklast när kunskap samt förväntan på krav blir tydliga. Det uppnår vi genom att kombinera kraven med branschanpassade arbetsmiljöhändelser till bygg- och installation.

Med metoder för att agera i arbetsmiljösituationer får deltagarna arbete med hur ett Systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar för att undersöka, bedöma, kontrollera och följa upp arbetsmiljön.

BAM är framtagen i samverkan mellan arbetslivets parter och rekommenderas av Arbetsmiljöverket. Efter avslutat utbildning registrerar vi deltagaren i ID06 kompetensdatabas.

Kursdatum

Kontakta oss för mer information

Längd

3 dagar (lärarledd)


Kostnad ex moms

Kontakta oss för offert


Finns som

Lärarledd
Företagsanpassad

Kursinnehåll

Kursmål

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!