08-727 63 69 info@kurshuset.se

Construction Work Environment Coordinator (BAS-P/BAS-U) - online

The Swedish Work Environment Authority state that whoever is appointed to be a Construction Work Environment Coordinator has to have the appropriate training, competence and experience.

A person who is appointed as a BAS-P and/or BAS-U need to have all this before carrying out such work and in this course we go through the tasks which are included in BAS-P and BAS-U.

Course dates

Contact us

Duration

3-4 hours

Cost

3.400 kr ex moms

Available as

Online

Course content

You will learn what a work environment plan should look like and get general knowledge of different work regulations (AFS) which have to do with Construction Work Environment Responsibility.

Course objectives

After completing the course you should know about the Construction Work Environment Regulation and be able to take on the role of Responsible Construction Work Environment Coordinator.

The course ends with an examination, and once you have passed it you will recieve a diploma and we will register you in the ID06 competence database.

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!