08-727 63 69 info@kurshuset.se

Förändring - Leda mitt i verksamheten

Att förändring är nödvändig för utvecklingen det vet vi. Däremot är det ofta en utmaning för de flesta att acceptera en förändring.

Hur ska du motivera och engagera dig själv och de du leder för att förändringen ska gå så smidigt som möjligt. Alla människor reagerar olika och har olika behov för att ta sig igenom en förändring. Där har du en avgörande roll även om du själv inte har varit med och beslutat om förändringen.

En förändring kan vara ombyggnation, en flytt, omorganisation, neddragning, uppköp, förvärv, nya arbetsätt, nya system osv. 

 

Kursdatum

Stockholm
23 maj


Längd

1 dag (lärarledd)Kostnad ex moms

3.900 kr (lärarledd)Finns som

Lärarledd, företagsanpassad


Kursinnehåll

Kursmål

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!