08-727 63 69 info@kurshuset.se

OSA - om organisatorisk och social arbetsmiljö

Den stora utmaningen på dagens arbetsplatser är att upptäcka och förebygga stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa. När det är större risk att ”huvudet brinner upp” än att kontoret brinner ner, är det viktigt att lägga fokus på rätt saker när man genomför det systematiska arbetsmiljöarbetet.

För alla chefer, skyddsombud och medarbetare som ansvarar för arbetsmiljön på en arbetsplats. Utbildningen vänder sig också till dig som vill veta mer om hur man kan arbeta systematiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Kursen är utformad för att både den som är chef och skyddsombud ska kunna fördjupa befintlig kunskap.

Kursdatum

Påbörjas vid bokning


Längd

3-4 tim (online)


Kostnad ex moms

3.200 kr (online)


Finns som

Online


Kursinnehåll

Vi lägger stor vikt vid arbetsgivarens ansvar och skyldigheter så att arbetsplatsen uppfyller de krav som Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrift ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” kräver. Vi går även igenom olika verktyg för att ta pulsen på den psykosociala arbetsmiljön, enkäter och checklistor.

I den här kursen går vi även igenom de vanligaste riskfaktorerna för psykisk ohälsa på arbetsplatsen såsom stress, konflikter och brist på stöd. Vi lär oss också hur viktigt det är med ett gott ledarskap och hur man lägger grunden för att skapa välmående medarbetare.

 • Arbetsgivarens ansvar och skyldigheter – vad säger lagen
 • Psykosocial arbetsmiljö – vad ingår i begreppet
 • Kartläggning av skyddsronder – enkäter och checklistor
 • Utvärdera resultaten – hur man går vidare
 • Arbetspsykologi – stress, konflikter, beteenden och personligheter
 • AFS Organisatorisk och social arbetsmiljö

Kursmål

Du kommer att få ta del av de lagar och regler som finns inom området, och även lära mer om aktuell forskning kring stress  och ohälsa. Du kommer även att få ta del av Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Efter avslutad utbildning

 • Kunskap för vad som ingår i den organisatoriska och sociala arbetsmiljö
 • Verktyg för en organisatorisk och social skyddsrond 
 • Kunskap för tidiga signaler för stress som kan skapa ohälsa
 • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Vet du var du kan hitta mer information
 • Kommer du kunna använda SAM-metoden
 • Du kommer ha mer kunskap om vilka riskfaktorer som finns

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!