08-727 63 69 info@kurshuset.se

En Bättre arbetsmiljö (BAM) uppnås enklast när kunskap samt förväntan på krav blir tydliga. Det uppnår vi genom att kombinera kraven med arbetsmiljöhändelser från installations- och byggbranschen.

Med metoder för att agera i arbetsmiljösituationer får deltagarna arbete med hur ett Systematiskt arbetsmiljöarbete fungerar för att undersöka, bedöma, kontrollera och följa upp arbetsmiljön. Starta med en dag och bygg vidare därefter.

Till kurssidan