08-727 63 69 info@kurshuset.se

Chefens arbetsmiljöansvar

(Arbetsmiljö, Lagstadgat, On-line)

En anpassad kurs till dig som är chef för att säkerställa kunskap om delegerade arbetsmiljö-uppgifter. Är ansvaret greppbart?

Med fokus på att arbetsmiljöorganisationen blir tydlig.

  • Arbetsmiljöansvar, rollerna, vem gör vad?
  • Skydd- respektive straffansvar
  • Delegeringsordning
  • Vardagliga situationer och vardaglig riskbedömning