08-727 63 69 info@kurshuset.se

Säljutveckling- certifiering

FinxS Säljbedömningen är ett verktyg som effektivt stödjer dig i att leda, coacha och utveckla säljare, försäljningschefer och säljteam inom områden som tankesätt, index för ursäkter och säljkompetenser.

Säljbedömningen är ett unikt diagnostiskt verktyg för att stödja säljarens utveckling. Den matchar även på ett optimalt vis kandidater för specifika säljuppdrag.

Du kan lätt koppla ihop detta med DISC säljprofil om du sedan tidigare är certifierad i DISC.

Kursdatum

Hör av dig för att boka datum

Längd

3 x 3 tim

Kostnad

12.500 kr

Finns som

Lärarledd
Företagsanpassad

Kursinnehåll

Kursmål

Mer om FinxS säljbedömning


Säljbedömningen har tagits fram av Extended DISC i samarbete med Sandler Training, en av de största organisationerna som specialiserat sig på att utveckla säljkompetenser. Efter att ha observerat hundratusentals försäljare har en modell utvecklats som innehåller 18 kompetenser som starkt påverkar försäljningsresultaten.

Denna modell utgår från att den personliga inställningen till specifika försäljningsaktiviteter och erfarenheter på ett väsentligt sätt påverkar försäljningsresultat.

Säljbedömningsrapporten visar kompetenser och hur de kan utvecklas. Rapporten genererar personliga utvecklingstips för var och en av 18 olika analyserade säljkompetenserna.

Som certifierad användare får du tillgång till fri support i användandet av verktyget. Efter din certifiering tillkommer inga fasta avgifter eller licenser. Du betalar då endast för de profiler du har behov av och som du beställer löpande. Allt ligger i samma plattform och du kan självständigt arbeta i systemet.

Säljbedömningen kan med lätthet länkas samman med Extended DISC säljprofil. FinxS Säljbedömning används runt om i världen, vilket innebär att du kan få ut rapporten på en mängd olika språk och att du mycket enkelt kan arbeta med internationella organisationer och företag.

Hittar du inget datum som passar dig? Hör av dig!

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!