08-727 63 69 info@kurshuset.se

Skyddsombudets roll

Välkommen till Kurshusets utbildning för skyddsombud – i den här utbildningen kommer vi gå igenom generella regler med anpassning för att du ska få kunskap och verktyg som stärker dig i din roll.

När vi pratar om arbetsmiljö så handlar det om att du ska förstå varför det är viktigt samt kunna förmedla och agera i din roll. Så länge du inte vet svaret och gör det bara för att det är lagstiftning eller ett måste så blir det inte ett speciellt stort utfall.

För den som önskar ingår en kostnadsfri fördjupning online.

Kursdatum

Stockholm
5 mars
24 april

Längd

1 dag (lärarledd)
3-4 tim (online)


Kostnad ex moms

3.900 kr (lärarledd) 3.200 kr (online)


Finns som

Lärarledd, online, företagsanpassad


Kursinnehåll

  • Samverkan i ett systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Arbetsmiljösituationer
  • Riskbedömningar
  • Åtgärdsplanering
  • Checklista för skyddsombudet roll
  • MTO – Människa, Teknik och Organisation (metod för planera och utreda)

Målgrupp

  • För dig som är ny i din roll som skyddsombud 
  • För dig som funderar på att bli arbetsmiljöombud/skyddsombud
  • För dig som är skyddsombud och behöver fylla på med kunskap
  • Eller för dig som är chef och behöver få kunskap tillsammans med ditt skyddsombud

Alltid på KursHuset

Om det inte är KUL så är det inte roligt! Vi vill med vår pedagogik ge er Kompentens som Utvecklar Lönsamhet. Det gör vi i mindre grupper för att deltagarna ska få med sig så mycket som är möjligt. Vi arbetar ständigt för att förenkla och förtydliga arbetsmetoder och kunskapsöverföring.

Föredrar ni en företagsanpassad utbildning så kommer vi ut till er. Vi utformar kurser inom hela arbetsmiljöområdet, både lärarledda och online som innefattar organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö Krav, regler och rutiner ska vara förståeliga och greppbara. 

Med erfarna och inspirerande utbildningsledare ger vi kursdeltagarna praktisk kunskap för vardaglig användning. Vi anpassar kursinnehållet utifrån era behov och erbjuder även konsultativt stöd och uppföljning efter avslutad kurs.

- Vi gör hårdtuggade ämnen lättsmälta och nyttiga!